Други производи

Рачна пумпа

Опис:

Избор по каталог.
Пакувања и количини по спецификација

Професионални пумпи за апликација од производителите Gloria – Германија, Solo – Германија.
Рачни и моторни пумпи за апликација на инсектициди, хербициди, фунгициди итн.
Пумпите се по избор на клиентот.Шифра: