Други производи

Пластични кутии за поставување на затруен мамец

Опис:

Бета кутија

Пластична кутија за поставување на затруен мамец за глодари. Ги исполнуваат условите за поставување внатрешно и надворешно. Можност за сигурно затворање на двете кутии со клуч. Може да се постават разни мамци и течност. Двете кутии се во црна боја.

Димензии: Голема 95 х 190 х 230мм.Шифра: